ORGANISATIE


Algemeen

Om te slagen is het cruciaal dat in de bedrijfsontwikkeling de visie centraal blijft staan. Er is gekozen voor een co÷peratieve organisatievorm en structuur waarbij dit gegarandeerd wordt en die speciaal is ontwikkeld door ir. Ruud Bouman  en drs. Piet van der Kooij,  hierin bijgestaan door Prof Jos Kemperink van Ernst & Young en Mr. Daan de Jong van Nolen van der List Advocaten.  Ondersteuning wordt verleend door het accountantsbureau BDO. Er is doelbewust gekozen voor een rechtsvorm waarin niet de vermogensverschaffers centraal staan maar het doel: in samenwerking (= co÷peratie) een visie realiseren. De ervaringen van Ruud Bouman in het bedrijfsleven met de gangbare bedrijfsvormen staan haaks op zijn wens, zeker daar waar het een lange termijn visie met betrekking tot de ontwikkeling van mens en maatschappij betreft, om in alle rust en met veel steun, inspraak en inbreng van financiers, management en ondernemer een solide bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde wijze op te bouwen.

Degelijk en ambitieus

De organisatie bestaat nu 2 jaar en zal meer nadruk leggen op  kwaliteit dan op  kwantiteit. Hierdoor kan een goed fundament gesmeed worden, niet alleen technisch, maar ook organisatorisch. Doelstelling is om in de toekomst alles zeer effectief te laten verlopen, zeker m.b.t. de administratie en de duidelijkheid voor de klant m.b.t de mogelijkheden. Hoogwaardige technologie zoals hosting, wordt ingekocht bij Denit, een kwalitatief hoogstaand en gespecialiseerd bedrijf in deze.
De vraag van klanten naar meer mogelijkheden zal ingevuld worden door extra aandacht voor de ontwikkeling.
De klant staat centraal.